به نام معمار آفرینش(آتلیه معماری من)

پرسپکتیو _2

 

<< هم گرایی >>

 برجسته ترین ویژگی پرسپکتیو هم گرایی است.به این معنی که وقتی دو خط موازی از ناظر دور شوند

 فاصله ی بین آن ها به تدریج به گونه ای که که امتداد آن ها همدیگر را در نقطه ای قطع می کنند.

 به این نقطه از تصویر "نقطه ی گریز" خط می گویند.

 "هر مجموعه از خطوط موازی نقطه ی گریز خاص خود را دارند.اگر از چشم ناظر خطی به موازات

 یک خط خارج شود صفحه ی تصویر را در نقطه ی گریز آن خط قطع خواهد کرد"

"نقطه ی گریز خطوط افقی روی خط افق قرار دارد."

"در پرسپکتیو یک نقطه ای و دو نقطه ای خطوط قایم به دلیل این که با صفحه ی تصویر موازی هستند

نقطه ی گریز ندارند."

 

 

<<نقطه ی گریز خطوط مایل>>

نقطه ی گریز خطوط مایل ممکن است بالا و پایین خط افق قرار داشته باشد.

تذکر:توجه نمایید که نقطه ی گریز خطوط شیبدار و نقطه ی گریز تصویر آن خطوط بر روی صفحه ی افق

روی یک خط رابط قایم قرار می گیرند.

 

 

<<پرسپکتیو نقطه>>

اگر از نقطه ای در فضا مانند A به چشم ناظر وصل کنیم صفحه ی تصویر را در نقطه ای مانند a قطع

می کند که پرسپکتیو A است.

پرسپکتیو نقطه ی ‌B که در روی صفحه ی زمین قرار دارد نقطه ای است مانند b .

پرسپکتیو نقطه ی C که در روی صفحه ی تصویر قرار دارد بر خودش منطبق است(نقطه ی c)

<<پرسپکتیو خط>>

برای ترسیم پرسپکتیو خط پرسپکتیو دو نقطه از آن رسم می کنیم.

 

 

<<پرسپکتیو حجم>>

برای ترسیم پرسپکتیو یک حجم نقاط آن را به چشم ناظر وصل می کنیم و پرسپکتیو خطوط آن را

رسم می کنیم.

 

 

 

خدمات وبلاگ نويسان جوان       www.bahar20.sub.ir     ادامه دارد...       خدمات وبلاگ نويسان جوان       www.bahar20.sub.ir

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۷ساعت 20:11  توسط علی   |